BIM-Bridge for Planon released!

BIM-Bridge for Planon released!

BIM-Connected released de BIM-Bridge koppeling voor Planon. Dit maakt het mogelijk uw BIM (op basis van IFC) in te laden in Planon én om informatie uit Planon toe te voegen aan uw BIM.

Daarnaast biedt het dashboard op het online portaal van de BIM-Bridge u snel inzicht in de kwalilteit van het BIM model. Daarbij kunt u excel sheets downloaden met de objecten die niet voldoen aan de controles. Hiermee kan gericht het BIM gericht verbeterd kan worden zodat er correcte informatie wordt ingeladen in Planon.

Wilt u meer weten over de BIM-Bridge voor Planon? Neem dan contact met ons op, wij komen dit graag een keer demonstreren.English version

BIM-Connected releases the BIM-Bridge connection for Planon. This makes it possible to load your BIM (based on IFC) into Planon and to add Planon information to the BIM, a bi-directional connection.

To make sure Planon receives a BIM satisfing certain quality standards, the dashboard on the online BIM-Bridge portal provides an overview of the quality of the BIM. Thereby excel sheets can be downloaded containing the objects which fail the quality controles. In this way the quality of the BIM can be improved on specific points to make sure Planon will recieve correct and high quality BIM information .

Want to know more about the BIM-Bridge for Planon? Contact us and we will be happy to give a demonstration.